FELLESAKTIVITETER
I tillegg til undervisningen på linjen og i valgfag deltar alle elevene i ulike faste periodiske fellesaktiviteter som er en viktig del av hverdagslivet og fellesskapet ved skolen.

MORGENSAMLING
Alle hverdager starter med morgensamling kl. 08.30-09.00 i skolens auditorium. Her utveksles praktiske informasjoner og beskjeder. En lærer eller en elev har morgensamling om et selvvalgt emne. En hyggelig felles start på dagen.

FORUM
Hver torsdag kveld avholdes forum som kan inneholde ulike felles arrangement som sceneunderholdning fra elever på linjene, konserter, teaterforestillinger, foredrag om aktuelle tema eller debatter.

SEMINARER OG TURER
I løpet av skoleåret blir det arrangert ulike helgeseminarer. Det kan være seminarer om konflikthåndtering, street art, feminisme, mafiahelg, miljø, bærekraft og årets bøsseaksjon. Det blir også arrangert fellesturer til vår vakre skjærgård på Hvaler, Oslo og til ulike natur- og kulturområder i Østfold. Elevene har via elevrådet stor innflytelse på innholdet i fellesaktivitetene.

Hver høst legger vi opp til en bli-kjent-tur der vi reiser til Hvaler. Her er målet å bli kjent og utfordret gjennom samarbeid. Det legges også opp til volleyballturnering, felles grilling, bålkos på kvelden, kano på sjøen for de som vil og bading for de som er glade i å bade.

Hver vinter reiser vi på vintertur. I Østfold er det ikke snøgaranti, så for at du som elev en gang i løpet av året skal være sikret muligheten til å gå på langrenn, stå alpint eller ake reiser til vinterland. Vi pleier å besøke en annen folkehøyskole, der det også legges opp til en eller annen form for hyggelig turnering. Dette gir gode muligheter for å bli kjent med andre folkehøyskoleelever, se en annen skole og ikke minst; et hverdagsbrudd du vil minnes i lang tid fremover.