Skjeberg Folkehøyskole innehar sertifisering som Miljøfytårn. Det vil si at vi er pålagt å leve opp til bestemte krav til arbeidsmiljø for elever og ansatte, sikkerhet og trivsel, miljøkrav på energibruk, transport, innkjøp og avfallshåndtering, og mye mye mer…

Se fullstendig Miljørapport her fra 2017: