KOSTNADER – SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE

Et skoleår på folkehøyskole er ikke gratis. Siden folkehøyskole er godkjent av statens lånekasse gir lånekassen fullt lån og stipend. Endel av lånet blir omgjort til stipend etter fullført skoleår. På Skjeberg Folkehøyskole betaler du skolepenger for blant annet kost, losji, noe matriell og en lengre studietur i løpet av skoleåret. Denne prisen er bestemt på forhånd og er utregnet slik at du ikke trenger å ta opp ekstra lån i løpet av skoleåret for å delta på arrangement i regi av skolen. Mao, du kan delta på alt program fagfeltet/skolen legger opptil.

Sjekk hvor mye lån og stipend du kan få.

På Skjeberg Folkehøyskole har vi seks forskjellige fagfelt. Prisen for disse varierer pga. innholdet. Noen av fagfeltene inneholder opplegg og turer som koster noe mer enn de andre fagfeltene. Her kan du se en oversikt over hvor mye du må betale.

Undervisningen er gratis på folkehøyskole. Hver måned sender vi deg en faktura, der alle kostnader er inkludert.

Elevbetalingen din går til innmeldingsavgift, kost, losji og linjekostnader. Under ser du hva de ulike linjekostnadene er:

FILMPRODUKSJON: 31.000,-
GRAFISK DESIGN: 31.000,-
MUSIKKPRODUKSJON: 31.000,-
FOTOFAG: 31.000,-
RADIO, PODCAST & WEB-TV: 31.000,-
SPORTSJOURNALISTIKK & IDRETT: 33.000,-

Totalkostnaden for skoleåret ligger derfor mellom 96.000-98.000,-. Her er alt inkludert!

GENERELLE KOSTNADER

INNMELDINGSAVGIFT: 2.000,-
KOST OG LOSJI: 63.000,-
KOST FOR HJEMMEBOERE: 15.000,-
LINJEUTGIFTER: 31.000 – 33.000,-