Radio Skjeberg er en øvingsradio for elevene på fagfeltet Radio- og multimedia-journalistikk på Skjeberg Folkehøyskole. Vår redaksjonelle virksomhet skjer uavhengig av eiere, politiske partier, livssyn og interessegrupper. Radio Skjeberg retter seg etter reglene for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Vi er medlemmer av Norsk Lokalradioforbund.

I 2008 fornyet Medietilsynet konsesjonen for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2015 i konsesjonsområdet 103. Radio Skjeberg har konsesjon som nisjeradio for FM region Østfold. Radio Skjeberg har konsesjon for sending på DAB+ og sender paralellt via webstream.
Sendingene blir avviklet fra skolens eget studio på Skjeberg Folkehøyskole. Sendingene består i all hovedsak av innslag med lokalt og regionalt innhold for hele Østfold.

Radio Skjebergs radiosendinger vil bli annonsert på skolens hjemmeside og facebookside.

Skjeberg Folkehøyskole er en frilynt folkehøyskole hvor driften er regulert av Lov og forskrifter for folkehøyskoler. Skolen har eget grunnlagsdokument og eies av Østfold fylkeskommune.

Siden Radio Skjeberg er en øvingsradio for elever, har kanalen ingen ansatte eller inntekter, og driften er underlagt skolens ordinære budsjett. Derfor har Radio Skjeberg heller ikke eget regnskap.

SISTE SENDINGER

Lytt på Radio Skjeberg

RADIO SKJEBERG DAB+ OG NETT
Ansvarlig redaktør: Rektor Lene Dyrkorn
Daglig leder og redaktør: Willy-André Martinsen
Teknisk ansvarlig: Snorre Walther
Adresse: Skjeberg Folkehøyskole, Oldtidsveien 35, 1745 Skjeberg
Telefon: 69 11 75 60
E-postadresse: radioskjeberg@ostfoldfk.no
Konsesjonsnr: 0115-817
Konsesjonærens navn: Radio Skjeberg.