Medialinjen på Skjeberg Folkehøyskole avsluttet magasinperioden med å ferdigstille sin flunkende nye skoleavis, Mskjeberg. Denne gjengen har bedrevet pionerarbeid innen magasinproduksjon i den forstand at man har tilført magasindelen noe helt nytt.. nemlig QR-koder. Ved hjelp av disse kodene har man unngått utfordringene med å kutte i eget stoff for å få plass. I stedet kan leseren scanne QR-kodene i bladet å få en utvidet leseropplevelse. Både musikk, video og bildegalleri kan leser ne kose seg med når de leser magasinet og det kan du også gjøre hvis du scanner kodene under sakene i avisen. God fornøyelse!!

Her kan du lese Mskjeberg digitalt!

Hanne Lauritzen (stående bak) Tor Yldirim midten og Elen Størdal til høre viser stolt fram Mskjeberg magasinet de har holdt på med den siste tiden.

Mediaelevene Hanne Lauritzen (stående bak) Tor Yldirim, (midten) og Elen Størdal (til høyre) viser stolt fram Mskjeberg magasinet de har holdt på med den siste tiden.