1. Faglig utbytte, og en skole med mye bra utstyr 
  2. Fellesskapet og det sosiale livet
  3. Beliggenheten mellom tre byer og 10 minutt til Sverige
  4. En rimelig skole du dekker alt gjennom Lånekassen
  5. Vi vil se deg og ta vare på deg.