FELLESAKTIVITETER
I tillegg til undervisningen på linjen og i valgfag deltar alle elevene i ulike faste periodiske fellesaktiviteter som er en viktig del av hverdagslivet og fellesskapet ved skolen.

MORGENSAMLING
Alle hverdager starter med morgensamling kl. 08.30-09.00 i skolens auditorium. Her utveksles praktiske informasjoner og beskjeder. En lærer eller en elev har morgensamling om et selvvalgt emne. En hyggelig felles start på dagen.

FORUM
Noen torsdags kvelder avholdes forum som kan inneholde ulike felles arrangement som sceneunderholdning fra elever på linjene, konserter, teaterforestillinger, foredrag om aktuelle tema eller debatter.

SEMINARER OG TURER
I løpet av skoleåret blir det arrangert ulike helgeseminarer. Det kan være seminarer om konflikthåndtering, street art, feminisme, mafiahelg, miljø, bærekraft og årets bøsseaksjon. Det blir også arrangert fellesturer til vår vakre skjærgård på Hvaler, Oslo og til ulike natur- og kulturområder i Østfold. Elevene har via elevrådet stor innflytelse på innholdet i fellesaktivitetene.

Hver høst legger vi opp til en bli-kjent-tur der vi reiser til Hvaler. Her er målet å bli kjent og utfordret gjennom samarbeid. Det legges også opp til volleyballturnering, felles grilling, bålkos på kvelden, kano på sjøen for de som vil og bading for de som er glade i å bade.

Strandvolleyball! I nydelig sommervær ble turneringen avviklet helt i strandkanten, og med et høyt nivå i følge idrettslæreren!

 

Det store høydepunktet av fellesreiser vi gjør er naturligvis Barcelona! Sent på høsten reiser hele skolen tin denne fantastiske byen, der vi gjør flere faglige ting linjevis og har flere fellesopplegg. Dette kan du lese mer om på de ulike linjesidene, under “turer”.

Hver vinter reiser vi på vintertur. I Østfold er det ikke snøgaranti, så for at du som elev en gang i løpet av året skal være sikret muligheten til å gå på langrenn, stå alpint eller ake reiser til vinterland. Denne turen gir et hverdagsbrudd du vil minnes i lang tid fremover, der du kan stå alpint, langrenn, ake, få frisk luft og grille.

ELEVENGASJEMENT
Din viktigste investering dette skoleåret er å bli med på det som skjer på skolen. Vi ønsker et levende elevmiljø, der du har muligheten til å sette preg på ditt skoleår. Du er hjertelig velkommen til å dra i gang ulike aktiviteter sammen med andre. Om det er strikkecafè, spillkveld, turneringer i gymsalen eller en filmkveld – det er opp til deg og dine medelever. Et godt elevmiljø avhenger at folk blir med og bidrar, og det starter med deg. Bli med på de aktivitetene som blir dratt i gang!