Årets første YouTube episode fra linjen Filmproduksjon og Japan. >”Hva skjer,berg” Her får du et innblikk i hva linjen driver med og et lite, nei stort trylletriks. Programledere er Aadne Jarand Manum og Fredrik Steinbakk. Følg med vider på vår YouTube kanal “skjeberg folkehøyskole offesiell”.

Snurr Film.