EN FELLES START PÅ DAGEN
Vi har en felles start på dagen med morgensamling. Dette skjer i skolens auditorium 08.30 alle hverdager, etter frokost. Her utveksles praktiske informasjoner og beskjeder, og vi får en historie eller et foredrag fra en elev eller en lærer.

Vi har tre typer organisert aktivitet på skolen; linjer, valgfag og fellesaktiviteter.
Dagene er delt opp i “økter” på to eller tre timer, og vi holder pause når det passer inn i arbeidet.

Det faglige er en veldig viktig del av vår hverdag. Det er viktig for oss at du opplever at hverdagene er preget av fagene du velger. Dette gjelder både linjefag og valgfag. Fire dager i uken har du linjefag og en dag i uken er det kun valgfag.

I helgene har vi seminarer, og de er som oftest på lørdag, og noen helger er det både lørdager og søndager.

Mat er viktig på Skjeberg Folkehøyskole!
Midt på dagen har vi en lunsjpause fra 11.15. Det serveres mat fra kl. 11.15. Du som elev bidrar som ukevert, som betyr at du blant annet er med på oppvask etter lunsj, middag og kvelds. Dette rulleres på de ulike linjene. 5-6 uker i løpet av skoleåret er din linje ukeverter.
Den siste halvtimen av lunsjen settes av til korridorvask og oppvask. Korridorvask fordeles på de som bor på korridoren, og da skal en av de som bor på korridoren vaske gang, fellesområde og trappegang. Dette gjør du kanskje tre ganger i løpet av året.

I vår nye spisesal serveres middag kl. 15.30 og kvelds kl. 19.30.
Dagen rundes av klokken 22.30. Da starter tilsynslæreren låserunden, og alle undervisningsrom, studioer og verksteder stenges.

I tillegg til undervisningen på linjene og i valgfag, deltar du på ulike fellesaktiviteter.
Noen torsdags kvelder inviterer vi til Forum, et arrangement som kan inneholde nesten hva som helst. Noen ganger samles vi i gymsalen og ser på sceneunderholdning fra elever og lærere, andre ganger kommer det gjesteforelesere utenfra. Forum kan være konserter, teaterforestillinger, filmer, og kanskje noe helt nytt som du foreslår?
I løpet av skoleåret blir det arrangert ulike seminarer og elevhelger som varer i en til to dager. Det blir også arrangert fellesturer til den skjærgården på Hvaler, til Oslo og til ulike natur- og kulturområder i Østfold.

Skoleåret starter i august og slutter i mai. Vi har det som kalles for komprimert skoleår. Det betyr at vi har like mange skoledager som andre skoler, men i og med at vi også har helgeundervisning, oppleves året som litt kortere.

I høst- og vinterperioden har du 17 timer på linje og 4-6 timer med valgfag – du kan ha flere timer om du selv ønsker. Vi har to valgfagsperioder. Den første starter i august, den andre starter i november. Du velger nye valgfag når vi går over i vinterperioden.

I vårperioden rettes fokus mot linjene, og det er mer linjetimer og prosjektrelatert arbeid. Noen linjer har praksisuke, der du kan prøve deg i en bedrift. Eksempler på dette er elevene på Radio, Podkast og mobil-reporter som har praksis i en radiokanal, eller elever på Sportsjournalistikk og idrett jobber i sportsredaksjonen i en avis.
I løpet av vårperioden er det “reiseperiode”, der alle linjene er på studiereise. Det jobbes med både for- og etterarbeid i forbindelse med studiereisene.

I tillegg til organisert opplegg kan du som elev være med på å forme skoleåret. Vi har satt av tid til elevstyrte arrangementer. Vi oppfordrer deg som elev til å dra i gang aktiviteter, og vi utfordrer elevrådet til å ta aktivt ansvar for elevmiljøet. Det kan arrangeres temakvelder, turneringer, diskusjonsgrupper også videre.

Vi ønsker at skolens skal gi deg elev inntrykk som er dagsaktuelle. Derfor jobber vi for at vi skal være fleksible, slik at vi kan forandre på timeplanen for å rydde plass til dagsaktuelle emner.

Vi er så heldige at vi samarbeider med Den Kulturelle Skolesekken. Flere ganger i løpet av året opplever vi ulike kulturelle arrangement. Dette kan være teaterforestillinger, filmvisninger, konserter eller kunstutstillinger.