Regjeringen tillater ikke at folkehøgskolene åpner før sommeren (7.4.20 kl. 1931)
“Regjeringen har besluttet at folkehøgskoler ikke åpnes igjen før sommeren. Det begrunnes i at de om lag 8000 berørte elevene kun har noen få uker igjen av skoleåret, og kan fullføre med fjernundervisning. Dette vil hindre smitte når elever reiser frem og tilbake til skolene” (sitat www.regjeringen.no)
For Skjeberg Folkehøyskole betyr det
 1. Vi kan ikke åpne skolen fysisk resten av dette semesteret.
 2. Undervisningen fortsetter på digitale plattformer. Vi vil komme tilbake med mer info, timeplaner og program.
 3. Rommene elevene har på skolen må tømmes og vaskes. Vi kommer tilbake om nærmere rutiner for dette.
 4. Skolen vil jobbe for et økonomisk sluttoppgjør (kompensasjon) når vi vet hvordan året formelt avsluttes, og hva Folkehøgskolerådet sentralt anbefaler i dette spørsmålet.

Skolens ansatte opplever dette som svært trist og uvirkelig, men velger å se det som Skjeberg Folkehøyskoles del av de mange tiltakene som settes i verk for å hindre ytterligere spredning av Covit-19, og at dette også ivaretar både elevenes, ansattes, og alles pårørendes sikkerhet. 

Viken fylkeskommune holder skolene stengt uka etter påske (3.4.20 kl. 1600)

Alle videregående skoler i Viken fylke fortsetter å være stengt også uken etter påske, opplyser Viken fylkeskommune.

– Vi vil at folk skal kunne gå inn i påskeferien med mest mulig forutsigbarhet for hvordan de skal planlegge dagene etterpå, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap) på Viken fylkeskommunes nettsider.

For Skjeberg Folkehøyskole betyr det at vi kjører digital undervisning fra onsdag 15.4 med morgensamling kl. 0900, og med fellesfag og linjeundervisning utover dagen og uka. Timeplan blir lagt ut når vi er klare!

Regjeringen opprettholder tiltakene fram til 13. april (23.03.20 kl. 17.30)

Pressekonferansen til regjering og folkehelseinstituttet i dag 23. mars kl. 1600 varslet at tiltakene som ble iverksatt 12. mars videreføres til 13. april. Det vil da komme ny vurdering på veien videre. For Skjeberg Folkehøyskoles del betyr dette:

 • Undervisningen fortsetter på digitale plattformer fram til påskefeiren torsdag 19.mars. Lærerne vil bruke fredag 20.mars til møtevirksomhet (nettbasert) og planlegging. Timeplan legges på Facebook, hovedlærerne holder elevene oppdatert på oppgaver, frister og andre gjøre mål
 • Skolen oppfordrer elvene til å lage seg gode rutiner for hver undervisningsdag, som å koble seg på morgensamling hver morgen mandag – fredag kl. 0900, og deretter få kontakt med hovedlærer om dagens gjøremål.
 • Elever må vente å bestille returbillett til skolen til nærmere beskjed blir gitt, om når skolen kan åpne igjen. Pr. dags dato kan vi ikke si når dette blir dessverre.
 • Alle spørsmål om økonomi vil bli besvart når skolen har fått tilbakemelding fra skoleeier, folkehøgskolerådet sentralt og sentrale myndigheter, og ikke før skolen er formelt avsluttet.

Vi oppfordrer til slutt alle elever og ansatte om å følge tiltakene og retningslinjene som helsemyndigheter gir. Jo flinkere hver og en av oss er jo raskere kan vi få tilbake “vår frihet i en naturlige hverdag”. 

Nå starter undervisning på digitale plattformer (17.3.20 kl. 14.30)
Onsdag 18.3 kl. 0900 starter undervisningen for fullt på digitale plattformer.  Da må alle elever være klare og pålogget. Linjelærerne vil kontakte dere og sette dere inn i de videre planene, oppgaver, arbeidsformer, hvilke plattformer kontakten skal foregå på, og hvordan veiledning og tilbakemelding skal gis.
Dette er nye arbeidsformer som vil kreve mye av både lærere og dere elever, og vi kan bare oppfordre dere til å bli med på opplegget som blir presentert, så dere får mest mulig igjen for undervisningen i tiden framover. Vi vil også legge opp til noen opplegg i fellesskap både på linjer og for alle, slik at vi minner hverandre på at vi er en flokk fortsatt! Vi kan bare ønske alle lykke til, oppfordre til godt samarbeid, og at vi drar lasset sammen nå.
Skolen er midlertidig stengt fram til 14.04.20 (17.03.20 kl. 14.27)
Skjeberg Folkehøyskole vil være stengt fram til påske slik det ser ut i dag. Dette i henhold til Viken fylkeskommunes retningslinjer. I praksis betyr dette midlertidig stenging til over påskeferien (14.4.20). Elevene oppfordres til å følge undervisningsopplegget som skolen gjennomfører på ulike digitale plattformer.
Om undervisningsopplegget videre (16.3.20 kl. 12.38)
Skolen (inkludert elever og ansatte) er i en helt spesiell situasjon som krever spesielle tiltak. Vi jobber nå mest med å opprette nye former og plattformer for undervisning og kontakt mellom elever og ansatte.
I morgen tirsdag skal lærerne avgjøre hvordan dette skal foregå framover. Elevene vil da får en oppdatering på hvordan dere skal forholde dere til undervisning og andre forhold rundt det å være “hjemmesittende” folkehøgskoleelev. Det er viktig at alle forstår at folkehøyskoleåret fortsetter, og at dette innebærer kontakt med skolen og fortsatt undervisning – dog i helt nye former.
Det er også viktig som en del av den nasjonale dugnaden at vi følger helsemyndighetenes retningslinjer for sosial omgang, ikke oppsøker eller deltar på sosiale arrangement privat, og i det hele tatt tar vare på oss selv og vår familie.

Økonomiske konsekvenser for elevene ifm stengt skole under koronaperioden (13.3.20)

Det er mange spørsmål rundt økonomien nå når skolen stenger midlertidig under koronautbruddet. Dette er en ny situasjon for oss, som det for veldig mange i disse dager. Her er noen retningslinjer foreløbig:

 • Skolepenger /skolefaktura: Forfall på skolepenger betales som vanlig 16.3 og 16.4 – etter mottatt overføring fra Lånekassen.
 • Reisene: Skolen jobber nå med å få tilbakebetalt så mange utlegg vi kan for fly, hotell, måltider, bestilte severdigheter osv som er forhåndsbestilt og betalt pr. dd. Dette er penger som elevene vil få igjen. Utlegg som ikke er refunderbare må dekkes på andre måter så langt dette er mulig (egen reiseforskring eller andre ordninger som måtte finnes).
 • Kost og losji: Refusjon for kost og losj som ikke er benyttet når skolen er stengt er et av punktene som folkehøgskolene jobber med sentralt, slik at elever over hele landet skal få en så lik behandling som mulig.

Vi som skole jobber mye med utfordringene om økonomiske refusjoner til elevene, og tar det på stort alvor. Hva den enkelte til slutt sitter i gjen med vil komme når alle oppgjør og tilbakemelding fra folkehøgskolen sentralt er på plass. Det er viktig at skolepengene blir betalt på forfall, noe som gjør oppgjøret i etterkant enklere og raskere. 

Skjeberg Folkehøyskole stenger internat og skolebygg for ordinær undervisning inntil videre (11.3.20)

Elevene ved Skjeberg Folkehøyskole sendes hjem fra i dag torsdag kl. 1200. Dette på grunn av utviklingen i situasjonen rundt koronaepedimien. Det betyr at den tradisjonelle undervisningen og det sosiale livet på skolen opphører midlertidig, og at internatet blir stengt inntil videre. Fjernundervisning og “hjemmeoppgaver” på digitale plattformer vil bli iverksatt når oppleggene er klare. Ansatte vil kunne jobbe i skolens bygninger eller fra hjemmekontor. Skolens ledelse og øvrige ansatte beklager situasjonen, og føler med elevene som får sitt folkehøgskoleår amputert.

Koronautbruddet – Ny informasjon fra regjeringen
Regjeringen har i dag annonsert at alle landets skoler skal stenges med virkning fra kl 18 i dag,
12.02.20. Nedstengningen omfatter også skoledriften ved samtlige folkehøgskoler. Stengingen gjelder
foreløpig til 26.03.20

Koronasituasjonen: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene (12.3.20)

– Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på skolen. Bygningene stenges ikke, og det understrekes at de ansatte ikke permitteres. De skal jobbe med å gi alternativ, digital opplæring til elevene, enten fra skolen eller fra hjemmekontor.

Grepet innebærer også at arrangementer på skolen etter arbeidstid avlyses.

– Vi jobber nå intenst med å hjelpe skolene i å legge til rette for digital opplæring, slik at vi skal kunne gi en forsvarlig opplæring i denne perioden. Alle våre skoler har systemer som ivaretar en forsvarlig opplæring over lengre perioden også digitalt, sier Ingebrigtsen.

– Vi er i en situasjon der elever, ansatte og foresatte er bekymret for utviklingen av koronasituasjonen. Vårt mål er å begrense og bremse smittespredningen. Dette er nå jobb nummer en for oss alle, understreker Ingebrigtsen.

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer (10.03.20)

Viken fylkeskommune innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Fylkeskommunen innfører nå tiltak etter «føre var»-prinsippet og ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av koronasmitten. Derfor er det nå besluttet å avlyse utenlandsreiser og stramme inn på arrangementer på ubestemt tid. Det skjer med umiddelbar virkning fra og med 10.03.

Stopp for skoleturer til utlandet

Det innføres nå reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi for både ansatte og elever. Det betyr blant annet at planlagte skoleturer til utlandet må avlyses så lenge forbudet varer. Det er situasjonen de siste dagene med en rask eskalering av utbredt smitte i flere land – som igjen kan medføre strakstiltak som portforbud, karantene og lignende – som er en medvirkende årsak til at vi gjør dette grepet.

Innstramming av arrangementer

Skolene har nå fått beskjed om å vurdere om det er strengt nødvendig å avholde større arrangementer som involverer mange eksterne deltakere,  eller om disse skal avlyses. Dette gjelder for eksempel informasjonsmøter, foreldremøter, tilstelninger, kurs, eller «åpen skole»-dager.

Innstrammingen gjelder også for ansattes/elevers deltakelse på lignende eksterne arrangementer – dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig for undervisningen og øvrig skoledrift.

For spørsmål ta kontakt med rektor Sveinung Finden på mobil 45014094


(09.03.20)

Vi legger ut denne meldingen som en del av Viken fylkeskommunes generelle preventive tiltak for å hinder spredning av «koronaviruset», og som i dag blir lagt på alle Viken fylkeskommunes virksomher.

Koronaviruset: endringer i anbefalinger om karantene 

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Og Skjeberg Folkehøyskole og Viken fylkeskommune ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

 Skjeberg Folkehøyskole og Viken fylkeskommune følger med det opp folkehelsemyndighetenes tiltak for å bidra til at smitterisikoen tas ytterligere ned, av hensyn til sårbare grupper.

 Anbefalingen omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

 Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst. Se oppdatert liste over områder med vedvarende smitte på www.fhi.no Vi ber om at fravær på grunn av slik karantene meldes skole/arbeidsgiver snarest mulig.

 Friske elever eller ansatte i karantene

Friske elever som nå bes om å gå i karantene vil få et alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme.

 Friske ansatte uten symptomer på smitte oppfordres til å opprettholde så normal arbeidssituasjon som mulig gjennom å bruke de digitale samhandlingskanalene våre i Office 365.

 Hold deg oppdatert: Vi oppfordrer igjen alle til å holde seg løpende oppdatert om helsemyndighetenes anbefalinger, råd og føringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no

 Det er denne informasjonen Viken fylkeskommune hele tiden legger til grunn for sine vurderinger. Se også spørsmål og svar på – https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

 For mer informasjon om beredskapen ved Skjeberg Folkehøyskole ta kontakt med kst rektor Sveinung Finden på mobil 45014094.

Skjeberg Folkehøyskole har forøvrig vanlig beredskap på dette med renhold, hygiene og smittespredning, og følger til enhver tid våre sentrale myndigheters råd om reiser, og generelle smitteforbyggende tiltak.