En mer miljøvennlig, sunnere og friskere skolehverdag!

Tirsdag 12. mars 2019 ble Skjeberg Folkehøyskole resertifisert som Miljøfyrtårn. Dette innebærer at vi er pålagt å leve opp til bestemte krav til arbeidsmiljø for elever og ansatte, energibruk,  estetikk og trivsel, økologiske matvarer, transport, avfall- og kildesortering. Informasjonskrav for ansatte,  bedre rapportering på miljøkrav, og pedagogiske opplegg for elever er også en del av pakken.

Alt i alt gir Miljøfyrtårnsertifikatet skolen mulighet til å bli mer klima- og miljøvennlig, at hverdagen til oss om bor og jobber her blir renere, sunnere og hyggeligere!

Hvert år leverer vi en miljøfyrtårnrapport. Den siste vi leverte, for 2021, kan du lese ved å trykke her. 

I disse dager jobber vi med resertifisering, og vi gleder oss over å se fremskritt i vårt arbeid med alle sidene av skolens drift.

El-sykler: Vår miljøbevisste kjøkkensjef Sindre Engen viser fram skolens to første el-sykler til utlån. Skolen håper at vi i løpet av sommeren kan få 20 el-sykler til. Det gjør at hele grupper kan nå skog og tjern, skjærgårdsidyll eller historiske steder uten bruk av bil eller buss.

 

Strandrydding: Elevene på Skjeberg Folkehøyskole har en dag hvert år hvor de lokale strendene i Østfold Skjærgården blir ryddet for plast og annet søppel.