TEAMET

SVEINUNG FINDEN
Konstituert rektor

45014094
sveinungf@viken.no

 

TONE RENATE FREDÉN
Assisterende rektor

971 98 520
tonerf@ostfoldfk.no

SINDRE ENGEN
AVDELINGSLEDER INTERNAT OG UTLEIEANSVARLIG
69117560
sineng1@ostfoldfk.no

LIV SOLVEIG FANGE ANDREASSEN
MILJØVEILEDER
69117560
lsandrea@ostfoldfk.no

THOMAS LILLEBY
HOVEDLÆRER
SPORTSJOURNALISTIKK OG IDRETT
69117560
tholil1@ostfoldfk.no

MIKKEL SCHILLE
HOVEDLÆRER MUSIKKPRODUKSJON
69117560
miksch@ostfoldfk.no

JAN TORE JENSEN
HOVEDLÆRER
FOTO

69117560
janjen3@ostfoldfk.no

SNORRE WALTHER
HOVEDLÆRER MEDIA OG SYSTEMANSVARLIG 
69117560
snowal@ostfoldfk.no

ELISABETH WESTLIE OLSEN
FAGLEDER KONTOR
69117560
eliols12@ostfoldfk.no

TRINE LISE HAMMER
INTERNATASSISTENT
69117560
triham1@ostfoldfk.no

LORENA HILDALGO
INTERNATASSISTENT
69116075
lorhil@ostfoldfk.no

LISE HAUGLAND
INTERNATASSISTENT
69117560
lishau5@ostfoldfk.no

GRO PRANGERØD
INTERNATASSISTENT
69117560
gropra@ostfoldfk.no

METTE STENSRUD
INTERNATASSISTENT
60117560
meteri1@ostfoldfk.no

INGER VESTBY OLSEN
INTERNATASSISTENT
69117560
ingols1@ostfoldfk.no

PÅL RAAB LIEN
VAKTMESTER
69117560
pallie@ostfoldfk.no

HÅVARD FUNDERUD
LEKTOR I MUSIKK
60117560

hfunderud@gmail.no

 

 

 

WILLY-ANDRÉ MARTINSEN

FAGLÆRER MEDIEVITENSKAP, FILM OG FRILUFTSLIV

 

 

MONA SANDBERG

HOVEDLÆRER GRAFISK DESIGN